نکاتی مختصردرباره خرید وجوجه کشی قناری

نکاتی مختصردرباره خرید وجوجه کشی قناری


در این باره 2 سوا ل ایجاد میشود :اول ان که چه موقع فصل خوبی

است برای جوجه کشی وسوا ل بعدی که از خود می پرسید ان است که چه موقع

نر وماده خود را جفت کنید.حال من اصول اصلی این کار رو براتون به طور

کامل توضیح میدم اگر واقعا رعایت کنید مطمئن باشید که جواب میگیرید

بیشتر پرورش دهندگان  فصل بهار را بهترین زمان دانسته ودر ا ین شکی نیست

بنا براین اوایل فروردین ماه زمان صحیح تن دادن پرنده برای جوجه کشی است  ولی

از آذرماه تااردیبهشت ماه هم درصورت اماده بودن قناری میشه جفت زد.
ساده ترین راه برای شناخت ماده اماده ان است که ماده نا ارام شده وبا صدای خود

به صورت واضح مبادرت به طلب کردن نرها میکند دائما در حال حرکت بوده و

از میله ای به میله دیگر میپرد در اوج مستی شروع به کندن نخ نموده ویا تکه کاغذ

یا پر خود را در نوک خود میگیرد که این نشان دهنده آماده بودن پرنده رو نشون میده

از این هنگام باید روزانه مقداری تخم مرغ پخته تازه+قطره مولتی ویتامین ومقدارکمی

شاهدانه دردسترس جفت خود قرار دهید.

قناری نر اماده هم به طور ساده ان است که خواندن ان محکم وقرص باشد چسبیدن

قناری به دیواره قفس وخواندن ان جواب دادن به صدای ماده میباشد

بعدازاینکه قناریهارو جفت کردین اونارودربهترین محل مناسب قراربدین

جایی بدور از رفت وامد زیاد)اوایل ممکنه باهم دعواکنن ولی این طبیعیه

بزارین بحال خودشون باشن بعداز چار پنچ روز چال رو قراربدید البته ممکنه تواین

مدت شاهد جفتگیریشون نباشین ولی شما چال روبزارید

معمولا اگه جفت رفته باشن بعدازدوروزماده شروع به کندن چال میکنه

سعی کنید محیطی ارام براشون مهیا کنید.البته اینروهم بگم دراین مدت آبتنی کردن

براقناریا میتونه مفید باشه ولی باید مواظب باشین که سرمانخورن.

پس ازدرست کردن چال ماده تخم اول رومیذاره معمولا این کار پیش ازظهرانجام

میگیره.احتمال داره قناری ازتخم دوم به بعدروی تخما بخابه.سعی کنیددمای محل

قناریا یکسان باشه وکم زیاد نشه حداکثر25 وحداقل20خوبه،پس از14روزاولین

جوجه البته به یاری اهورا سراز تخم درمیاره وشما صاحب یه جوجه خوشگل

میشین.البته اگه به قناریا رسیده باشین وطی این14روزهردم سروقت تخمانرفته 

باشین ،فرداوپس  فرداهم ،اون جوجه بدنیا میاد.ازین پس هرروز غذای تخم مرغی

به قناریا باید داده بشه اگه رنده شده باشه بهتره .یادتون باشه ظرف غذای قناریا

همیشه بایدتمیزباشه وبااب شسته بشه.این مطلب ادامه داره.............!!بای بای

 

/ 0 نظر / 19 بازدید