تولیدسهره قناری

1-    اولا که سهره باید ذات دار یعنی پررو وحریص باشه . تشخیص ذات دار بودن سهره به شناخت و تجربه افراد بر میگرده اما در کلبخوام بگم سهره های مناطق سرد سیری یعنی غرب کشورخیلی بهتر هستن . ( البته بنده بهخاطر علاقه ی زیاد برای تهیه ی این نوع سهره به دنبال صیدشان به مناطق سرد سیری همرفته ام )

2-
بهترین زمان جفت اندازی سهره موقعی است که نوک پرنده ی شماکاملا سفید شده یعنی خط مشکی روی نوک محو شده باشد که نشانگر شور و مستی سهرهمیباشد .

3-
سهره به علت اینکه از طبیعت گرفته و به قفس منتقل میشود به مرورزمان چند مشکل پیش روخواهد داشت . چون این پرنده وحشی است و در طبیعت در فصل مشخصیجفت گیری مینماید وقتی به قفس منتقل میشود و مدت زیادی در آنجا تنها محبوس میشود بهمرور زمان فصل ها را گم میکند یعنی با اینکه مست شده و بلند آواز میخواند اما درزمان جفت اندازی نسبت به ماده قناری عکس العملی نشان نمیدهد و فقط ماده را از خوددفع میکند .(در واقع فصل جفتگیری را گم میکند)

4-
سهره ها وقتی در قفس هستندمسلما حرکت و جست و خیزی که در فضای آزاد دارند را نخواهند داشت و دانه هایی کهدرطبیعت موجود است را ما نمیتوانیم در اختیارش بگذاریم . تنها دانه ای که به عنوانغذا ما به سهره میدهیم شاهدانه میباشد که این دانه چربی زیادی دارد و تمام نیازهایتغذیه ای پرنده را تامین نمیکند پس دو مشکل بسیار مهم که مانع از جفت خوردن سهره باقناری است به وجود می آید . اول اینکه سهره ی شما با خوردن شاهدانه روز به روز چاقتر شده تا جایی که تمام بدن پرنده تان مخصوصا مخرجش را چربی فرا خواهد گرفت در واقعسهره شما تواناییه پشتگیری از ماده قناری را از دست خواهد داد .( برای امتحان اینموضوع میتوانید سهره را با دست گرفته و مخرجش را بررسی کنید تا پی به این امرببرید) مورد دوم اینکه سهره ی شما با خوردن شاهدانه به مرور زمان حتی اگر چاق همنشود مطمئن باشید از نطفه خواهد رفت .

5-
برای جلوگیری از چاقی و اطمینان ازنطفه داشتن سهره دو راه ساده وجود دارد . اول اینکه همیشه مقداری کمی ماسه کفرودخانه برای خوردن در اختیار پرنده بگذارید دوم هم استفاده از پودرهای مولتیویتامین یا ویتامین ای بسیار بسیار درسلامت جنسی پرنده تان موثر است .

6-
بهحرف هایی از قبیل چیدن دم قناری جهت کوتاه شدن قدش یا کوتاه کردن پرهای مخرج سهرهیا رنگ کردن ماده های رنگ روشن با رنگ مو و آب تره برای نترسیدن سهره یا در جایتاریک قرار دادن این دو پرنده و خیلی چیزهای دیگه که گوش بنده از این حرفها پر شدهاصلا اعتنا نکنید چون خرافات است.

*
در نهایت به این نتیجه میرسیم که بهترینسهره برای جفت کردن با قناری سهره ایست جوان ترجیحا جوجه ی همان سال که خوب پذیراییشده و نه چاق باشد و نه پیرو بی نطفه *.(همانطور که میدانید هر پرنده ای که چاق شدهباشد چه سهره و چه قناری اصطلاحا اصلا رو نمی آید یا بالا نمی آید که بخواهد جفت همبشود)

با این مواردی که عرض کردم هم منطقی و علمی و هم تجربه چند تن ازافراد خبره و پیشکسوت در امر سهره و قناری میباشد مطمئن باشید در صورت فراهم کردنشرایط میتوانید از سهره و هر رنگ و اندازه ماده قناری ای که میخواهید جوجه به عملبیاورید

 

 

منبعhttp://www.canaryalireza.ir/

 

/ 0 نظر / 19 بازدید